Tổng tải 6,5 tấnXem tất cả

Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ

Tổng tải 10,5 tấnXem tất cả

1.309.000.000
1.580.000.000
Giá bán: Liên hệ

Tổng tải 12,9 tấnXem tất cả

Giá bán: Liên hệ